Välj en sida

ADR GRUNDKURS

Utbildningen vänder sig till dig som transporterar farligt gods på väg/järnväg.

LÄRARLEDDA KURSER

stallningsbyggarkurs

ADR GRUNDKURS

ADR Grundkurs utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som chauffören kan ha behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandsläckning och åtgärder vid olycka eller tillbud är delar av kursen.

stallningsbyggarkurs

ADR GRUNDKURS - ONLINE

ADR Grundkurs utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som chauffören kan ha behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandsläckning och åtgärder vid olycka eller tillbud är delar av kursen.

Utbildningen är lärarledd på distans, men du måste delta vid praktiska moment på plats hos oss i Oskarshamn.