Välj en sida

ADR TANKUTBILDNING

Utbildningen vänder sig till dig som transporterar farligt gods på väg/järnväg.

LÄRARLEDDA KURSER

tank

ADR TANKUTBILDNING

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

tank

ADR TANKUTBILDNING - ONLINE

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Utbildningen är lärarledd på distans, men du måste delta vid praktiska moment på plats hos oss i Oskarshamn.