Välj en sida

KLASSRUM

Tillfälliga förändringar om YKB

Under tiden 1 februari till och med den 31 juli 2021 finns det möjlighet att gå samtliga YKB utbildningar hos oss på distans. Välkommen med din anmälan!
Transportstyrelsen har även gjort förändringar när det gäller reglerna om dispens, läs mer här: Yrkesförarkompetens – Transportstyrelsen

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Med en YKB utbildning hos TM Utbildning kan du också bli en säker och trygg yrkesförare och nå ditt drömjobb. Är du redan yrkesförare så erbjuder vi olika steg och uppdateringar av yrkesförarkompetensen.

BLI EN SÄKER YRKESCHAUFFÖR HOS OSS

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Lagen säger att denna utbildning skall vara utförd senast den 10 september 2016 och den skall säkerhetställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE- fordon på väg. Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år, därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

KLASSRUM

ykb01

YKB - DELKURS 1: EFFEKTIV KÖRNING

I delkurs ett (1) i YKB-utbildningen behandlas ämnet effektiv körning där deltagaren ska får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

ykb01

YKB - DELKURS 2: LASTNING, SÄKER TRANSPORT, LOSSNING

I delkurs två (2) i YKB-utbildningen behandlas ämnet lastning, säker transport och lossning där deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelse som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Delkursen branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

ykb01

YKB - DELKURS 3: KÖR- OCH VILOTIDER, ARBETSMILJÖ

I delkurs tre (3) i YKB-utbildningen behandlas ämnet kör- och vilotider samt arbetsmiljö där deltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider och kör- och vilotider inom och utanför Sverige. Förutom detta görs en genomgång av regler för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Dessutom belyses problematiken i samband med gränsöverskridande transporter.

ykb01

YKB - DELKURS 4: DIN HÄLSA

I delkurs fyra (4) i YKB-utbildningen behandlas ämnet hälsa där deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

ykb01

YKB - DELKURS 5: TRAFIKSÄKERHET

I delkurs fem (5) i YKB-utbildningen behandlas ämnet trafiksäkerhet där deltagaren ska säkerställa sina kunskaperna för att kunna genomföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt öka medvetenheten om risker i trafiken. Deltagaren ska dessutom kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens möjligheter att påverka det.