ADR 1.3 Utbildning – Farligt Gods Utbildning

En ADR 1.3 Utbildning eller Farligt Gods Utbildning är en obligatorisk kurs för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). I ADR 1.3 utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. ADR 1.3 Utbildningen kan även anpassas funktionsspecifikt till egen verksamhet.

Mer info

Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge ADR 1.3 utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning. Är du osäker på vad som gäller för dig eller ditt företag så är du välkommen att kontakta oss för råd.

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Syftet med en ADR 1.3 utbildning är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med hanteringen av farligt gods och vilka regler som är tillämpliga.

Målgrupp
Alla personer som är involverade i en kedja där transport av farligt gods förekommer ska ha gått en ADR 1.3 utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter inom farligt gods och denne saknar utbildning, får detta endast ske under övervakning av en person som minst har gått en ADR 1.3 utbildning.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Efter godkänt teoretiskt prov erhåller kursdeltagaren ett certifikat. Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras med samma intervall.

Kurslängd
5 timmar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se