Välj en sida

ONLINEUTBILDNINGAR

Våra onlineutbildningar gör du i egen takt. Du har tillgång till kursen i 30 dagar och efter genomförd kurs så gör du ett test som vid godkänt resultat leder till att du kan ladda ner eller skriva ut ditt kursbevis.

Vi jobbar ständigt med att utöka vår portal med webbutbildningar för att underlätta lärandet så att det kan göras i egen takt och vid uppdelade tillfällen.