Välj en sida

ARBETSMILJÖ

Inom human och socialgruppen har vi valt att samla våra utbildningar inom första hjälpen, HLR, konflikthantering, psykisk hälsa samt livsstil. Utbidlningarna inom denna kategori ger bland annat dig och din personal kunskaper för att kunna hjälpa andra männsikor i allt från akuta situationer till mer eller mindre kroniska tillstånd av stress och psykisk ohälsa.

LÄRARLEDDA KURSER

VUXEN-HLR MED HJÄRTSTARTARE OCH L-ABC

Utbildningen ger dig kunskaper i första hjälpen, hjärt- lungräddning samt att använda en halvautomatisk defibrillator, en så kallad hjärtstartare. Hjärtstartaren finns idag på många olika ställen i sa

FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA - MHFA

Första hjälpen till människor som skadat sig fysiskt har funnits i alla tider, men hur är det då själen gör ont? Psykisk sjukdom är vanligare än man tror och det är större sannolikhet att träffa på en

STRESSHANTERING

För att kunna hantera stress i din vardag är det viktigt att du hittar en bra balans. Balans mellan arbete och fritid, vakenhet och sömn, krav utifrån och krav som du ställer på dig själv. Att leva i

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Du ska leva med din kropp varje dag resten av livet. Det kan vara både en möjlighet och ett besvärande faktum. Det finns egentligen inte några måsten – det är bara du själv som kan välja stil på livet

KONFLIKTHANTERING - HOT & VÅLD

Konflikthantering – Hot & våld syftar till att kunskap om rutiner och verktyg för att förebygga samt hantera hotfulla situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ - BAM

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation och får också en grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hantera både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER/HÄRDPLAST

Härdplastutbildning är till för dig som jobbar med allergiframkallande produkter. Under 2015 så omarbetades föreskriften. Efter omarbetningen har man nu valt att kalla härdplaster för allergi och astmaframkallande ämnen. Den nya föreskriften AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker ersätter den tidigare föreskriften om härdplaster.