Välj en sida

Arbete i slutna utrymmen – utbildning

Arbete i slutna utrymmen

Vår utbildning vid arbete i slutna utrymmen vänder sig till dig som arbetar i t.ex. silo, brunn, tunnel och kulvert. Med slutet utrymme avses ett utrymme där det kan bildas en farlig atmosfär på grund av otillräcklig ventilation och där det är svårt att ta sig in och ut. Utbildningen är utformad för att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att säkert kunna utföra arbete i miljöer som kan innebära betydande risker.

 

Utbildningsinnehåll

Utbildningen arbete i slutna utrymmen uppfyller kraven i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden, 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.

Utbildningen varvar teori med praktik och ger dig grundläggande kunskaper i:

 • Lagstiftning
 • Ergonomi
 • Kommunikation
 • Risker
 • Riskbedömning
 • Fallskyddsutrustning
 • Tillträdes- och räddningsutrustning
 • Arbets- och tillträdestillstånd
 • Räddningsplan
 • Åtgärder vid olycka/tillbud
 • Periodisk och daglig inspektion
 • Vertikal och horisontell räddning
 • Räddning med bår

Kursmål
Förstå risker och kunna göra bedömningar av de risker som föreligger i slutet utrymme. Kunna utföra arbete på ett ergonomiskt sätt. Kunna på ett säkert och effektivt sätt genomföra vertikal och horisontell räddning av nödställd. Kunna använda den säkerhetsutrustning som krävs för arbete i slutet utrymme.

Målgrupp
Du som utför arbeten i slutna utrymmen, t.ex. silo, tunnel, brunn och kulvert. 

Förkunskaper
Godkänd utbildning i fallskydd med räddning.

Kursbevis och  certifikat
Efter genomförd kurs erhåller deltagaren ett kursbevis.

Kurslängd
7 timmar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

3 675 SEK exkl. moms
Oskarshamn
16 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar

SKICKA IN DIN INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

12 + 5 =