Välj en sida

EL

TM Utbildning erbjuder utbildning i elsäkerhet enligt elsäkerhetsanvisningarna. Elsäkerhetsanvisningarna är anvisningar som reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Utbildning i nya Elsäkerhetsanvisningar-19 är anpassad till de förändringar som skett i standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 som elsäkerhetsanvisningarna bygger på. Den nya kursen i elsäkerhetsanvisningar är en sammanslagning av elsäkerhetsanvisningarna för grund, industri och installation. Den har fått en egen publikation som heter Elsäkerhetsanvisningar grund.

SJÄLVSTUDIER

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

LÄRARLEDDA KURSER

EBR KABELFÖRLÄGGNING I MARK

Elsäkerhetsutbildning för alla som arbetar med kabelförläggning i mark.

ELSÄKERT ARBETE -19, INSTRUERAD

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

ESA RÖJ

Denna säkerhetsutbildning ger dig kunskaper för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar. De branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna tillämpas.

ELSÄKERHETSANVISNINGAR -19 FACKKUNNIG

Elsäkerhetsanvisningar-19 Fackkunnig är en del av elsäkerhetsanvisningarna som finns för att förebygga skada orsakad av el. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk elfara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

ELSÄKERHETSANVISNINGAR -19 FACKKUNNIG REPETITION

ESA-19 Repetitionskurs för dig som är fackkunnig! Både innehåll och studieformat är nya och mer anpassade efter dagens krav och utmaningar. Även studiematerialet har uppdaterats efter den nya standarden inom elsäkerhet