Välj en sida

SKOG

Vi erbjuder motor- och röjsågsutbildningar från grundnivå upp till avancerad nivå. Alla utbildningar är kvalitetssäkrade enligt Säker Skog. Utbildningarna består av både teori och praktiska övningar vilket ger dig de färdigheter som krävs för att utföra ett säkert och effektivt arbete i skogen.

LÄRARLEDDA KURSER

MOTORSÅG

Motorsågsutbildning för sig som behöver nytt eller förnya ditt motorsågskörkort.

RÖJSÅG

Röjsågsutbildningar för dig som behöver röjsågskörkort vilket ger dig behörighet att utföra skogsröjning och slyröjning.