Välj en sida

KATEGORIER

BRAND

Våra utbildningar i brandskydd och heta arbeten vänder sig till dig eller din personal som behöver kunskaper om brandskydd och brandsäkerhet eller behöver certifikat för att få utföra heta arbeten. Alla våra brandskyddsutbildningar följer Brandskyddsföreningens utbildningsplaner och ger efter utförd utbildning ett intyg eller certifikat.

ARBETSMILJÖ

Inom human och socialgruppen har vi valt att samla våra utbildningar inom första hjälpen, HLR, konflikthantering, psykisk hälsa samt livsstil. Utbildningarna inom denna kategori ger bland annat dig och din personal kunskaper för att kunna hjälpa andra människor i allt från akuta situationer till mer eller mindre kroniska tillstånd av stress och psykisk ohälsa.

EL

TM Utbildning erbjuder utbildning i elsäkerhet enligt ESA-14. ESA – Elsäkerhetsanvisningarna är anvisningar som reglerar samarabtet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

FALLSKYDD

Utbildningar som vänder sig till dig som ska arbeta där fallrisk föreligger.

GRÄVMASKIN - HJULLASTARE - TRUCK

Vi erbjuder truckutbildning för dig som vill ha utbildningsintyg eller vill förnya ditt truckkörkort. Våra instruktörer är inspirerande och välutbildade med bred erfarenhet. Under senaste åren har vi utbildat flera hundra truckförare.

MOBIL ARBETSPLATTFORM

För dig som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar. Lär dig använda mobila arbetsplattformar på ett effektivt sätt utan att sätta säkerheten på spel.

TRAFIK

TM Utbildning erbjuder yrkesutbildningar för dig som arbetar inom transport- och trafiksektorn. Vare sig du behöver en YKB-utbildning, ska vidareutbilda dig i ADR eller om du arbetar på väg kan vi hjälpa dig med de behörigheter som branschen kräver.

FARLIGT GODS

Utbildningen vänder sig till dig som transporterar farligt gods på väg/järnväg.

SKOG

Vi erbjuder motor och röjsågsutbildningar från grundnivå upp till avancerad nivå. Alla utbildningar är kvalitetssäkrade enligt Säker Skog. Utbildningarna består av både teori och praktiska övningar vilket ger dig de färdigheter som krävs för att utföra ett säkert och effektivt arbete i skogen.