Välj en sida

BRAND

Har ditt företag bra beredskap för brand? Bra brandskyddsutrustning, genomarbetade rutiner och brandskyddsregler hjälper inte om dina medarbetare saknar rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd och en bra beredskap när olyckan väl är framme.

Anmäl ditt företag till en brandskyddsutbildning hos oss så kan du känna dig trygg på jobbet. Hos oss kan dina medarbetare även gå en kurs i heta arbeten och en rad andra säkerhetsutbildningar. Vi arrangerar även skräddarsydda utbildningar helt enligt kundens specifika önskemål.

Vi håller brandskyddsutbildningar över hela Sverige. Våra utbildare är kompetenta och kvalitetssäkrade.

LÄRARLEDDA KURSER

HETA ARBETEN

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige,

HETA ARBETEN ENGELSKA

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade.

HETA ARBETEN - DISTANS

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade.

HOT WORK ONLINE ENGLISH

Hot work includes work done with any kind of tool that generates heat or sparks and can cause a fire. The insurance companies safety regulations require that the permit issuer, the hot work operative, and the fire-watcher must be trained and certified.

BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Kursen motsvarar konceptet “Heta Arbeten” från Brandskyddsföreningen

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Grundläggande brandskydd vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet. I utbildningen går vi igenom vad som utgör det byggnadstekniska brandskyddet i

Brandskyddsutbildning – en bra säkerhetsinvestering

Den årliga kostnaden för olyckor orsakade av brand är varje år ungefär 5,7 miljarder kronor i Sverige. Majoriteten av dessa kostnader drabbar dessutom näringslivet. Detta är pengar som definitivt går att spenderas bättre. Därför finns det mycket att vinna på att låta personalen gå en kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning.

Oavsett bransch är din verksamhet välkommen att utbildas i vår grundläggande brandskyddsutbildning. Det krävs inga förkunskaper och det ges självklart utrymme för både frågor och enskilda önskemål. Våra utbildare delar gärna med sig av sina erfarenheter under utbildningen.

Medvetenhet är målet

Målet med en brandskyddsutbildning är att du ska bli medveten om brandrisken på din arbetsplats och hur du kan förebygga den. Du ska även veta hur du ska agera när den brand uppstår och ha en grundläggande förståelse för hur Lagen om skydd mot olyckor innebär att hur den ska tolkas i vardagen på jobbet.

Vår grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom brand, brandskydd och brandsäkerhet. I kursen går vi igenom en rad aspekter inom brandskydd, bland annat information om byggnadstekniskt brandskydd i olika branscher, hur man ska agera när det börjar brinna och inte minst hur man upptäcker och förebygger brandrisker.

Våra erfarna och pedagogiskt drivna utbildare är självklart godkända i grundläggande brandskydd genom Svenska Brandskyddsföreningen.

I utbildningen går vi igenom detta:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Hur man ska agera vid en brand
 • Brandskyddsorganisation
 • Rapportering av eventuella brister i brandskyddet
 • Identifiering och förebyggande av brandrisker
 • Hur bränder utvecklar sig
 • Brandceller
 • Vi går igenom släckutrustning och hur man släcker en brand
 • Utrymning av lokal
 • Återsamlingsplats och skadeplats
 • Praktiska experiment och realistiska släckmoment

Heta arbeten kurs

För många branscher är det nödvändigt med kunskaper inom heta arbeten. I begreppet heta arbeten ingår arbetsuppgifter som utförs med någon typ av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand.

Vår kurs om heta arbeten ger dessa kunskaper som krävs av försäkringsbolagens föreskrifter för tillståndsansvarig, utföraren av heta arbeten och brandvakter.

Här är innehållet i vår heta arbeten-kurs:

 • Brandkunskap
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Hur man organiserar heta arbeten på en tillfällig arbetsplats
 • Praktiska övningar inom området

Heta arbeten finns också som distansutbildning online.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten är en ny, moderniserad kurs riktad till alla som arbetar med moment där det finns en tydlig brandrisk. Den motsvarar kursen ”Heta arbeten” och ger behörighet att utföra tillfälliga arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

Utbildningen är anpassad till olika branscher och ger dig möjlighet att bemästra risksituationer som kan uppstå på din arbetsplats.