Välj en sida

TRAFIK

TM Utbildning erbjuder yrkesutbildningar för dig som arbetar inom transport- och trafiksektorn. Vare sig du behöver en YKB-utbildning, ska vidareutbilda dig i ADR eller om du arbetar på väg kan vi hjälpa dig med de behörigheter som branschen kräver.

ARBETE PÅ VÄG

För dig som ska utföra vägarbete.

YKB

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Med en YKB utbildning hos TM Utbildning kan du också

KRAN OCH LYFT

För dig som ska arbeta med fordonsmonterad kran, säkra lyft och lastsäkring.