Välj en sida

Fallskyddsutbildning för tryggare arbetsplatser

Vi erbjuder fallskyddsutbildning för arbete på hög höjd som gör din arbetsplats tryggare. Vill du kunna erbjuda dina medarbetare ett tryggare höghöjdsarbete? Välkommen att anmäla dig till vår fallskyddsutbildning med räddning.

Arbete på hög höjd ställer höga krav på säkerheten. Vill du att dina medarbetare ska ha en trygg tillvaro på jobbet? En fallskyddsutbildning ger de kunskaper som minskar riskerna i dessa miljöer.

Utbildning i fallskydd för alla som arbetar på hög höjd

Vår utbildning i fallskydd vänder sig till alla som ska arbeta på höjder över två meter eller arbetsledare som leder arbete som utförs på dessa höjder. Mycket viktigt eftersom fall från höjd är en av de vanligaste anledningarna till allvarliga arbetsplatsolyckor.

Utbildningen vänder sig även till alla som arbetar på arbetsplatser där det finns risk för farliga fall. Syftet är att deltagarna ska få större förståelse för de risker som finns vid höghöjdsarbete och kunskap i hur dessa risker minimeras. Utbildningen går även igenom hur fallskyddsselen fungerar och hur man på ett så säkert sätt som möjligt kan undvika skador genom att använda den på ett korrekt sätt.

LÄRARLEDDA KURSER

FALLSKYDDSUTBILDNING MED RÄDDNING

Fallskyddsutbildning med räddning för dig som arbetar på hög höjd, ställning, mobil plattform m.m. Utbildningen hålls i enlighet med europeiska standarder (direktiv 89/686/EU från 21/12/1989) och normer samt gällande regler i svensk Arbetsmiljölagstiftning. Vi hjälper dig och ditt företag med ett komplett fallskyddsprogram.

Breda kunskaper om fallskydd

Utbildningen har både teoretiska och praktiska delar och ger grundläggande kunskaper inom följande områden:

 • Lagar och förordningar gällande fallskydd.
 • Korrekt användande av fallskyddsutrustning.
 • Vilken utrustning man ska ha till olika typer av arbeten.
 • Hur risker beräknas och hur dessa kan förebyggas.
 • Förankringspunkter och räddningstekniker.
 • Praktiska övningar i hur fallskyddsutrustning ska användas.

Kursdeltagarna lär sig arbeta på ett säkert sätt

Målet med en utbildning i fallskydd är att deltagaren efter genomförd utbildning ska kunna arbeta på ett säkert sätt samt utföra räddningsinsats på en person som fallit under arbete. Dessutom ska kursdeltagaren vara insatt i de krav som Arbetsmiljölagen och övriga samhället ställer på höghöjdsarbete. Vi kan självklart anpassa kursen efter de behov som finns i just din verksamhet.

 • Kursens målgrupp är alla som arbetar på högre höjd än två meter. Exempel på detta är tak, ställning, industri, mast, elstolpe med mera.
 • Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen. När den sju timmar långa utbildningen är avslutad erhåller deltagarna ett kursbevis.
 • Utan rätt kunskap och utrustning är det riskfyllt att arbeta i en miljö där det finns stor risk för fall. Därför erbjuder vi en fallskyddsutbildning som gör att du kan arbeta säkert i olika typer av miljöer.
 • Vi kan självklart anpassa kursen efter de behov som finns i just din verksamhet.

Vem behöver ha en fallskyddsutbildning?

Alla som utför arbete på höga höjder behöver ha en fallskyddsutbildning. Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets författningslag samt gällande EU-direktiv. Med fallskydd avses både saker som skyddar och förhindrar att fallolyckor sker. Det kan handla om skyddsräcken eller personlig utrustning som förebygger fallolyckor. Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att ha ett fullödigt fallskyddsprogram som ska skydda arbetstagare som arbetar på hög höjd.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar

I dessa säkerhetsprogram är utbildningen en mycket viktig del. Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med höghöjdsarbeten är utbildade när det handlar om skyddsutrustning och skyddssystem ska användas.

En korrekt utbildning i fallskydd garanterar att alla medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Detta gör dessutom att det går att höja produktiviteten. Vår utbildning lämpar sig för alla typer av höghöjdsarbete och passar för flera olika yrkesgrupper: skyddsombud, arbetsledare eller vem som helst som behöver fallskydd i arbetet.

Fall från hög höjd – en vanlig orsak till allvarliga arbetsplatsolyckor

Fall från hög höjd är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och allvarliga skador i byggbranschen. Det är därför det finns krav på att risker ska förebyggas vid höjder på 2 meter eller högre vid bygg- eller anläggningsarbete.

Här är några arbetsområden där det ofta finns fallrisker:

 • Takarbete
 • Stegarbete
 • Håligheter i exempelvis bjälklag
 • Montering av prefab
 • Schaktkant
 • Bergarbete

Kollektiva och personliga anordningar

I fallskyddssammanhang skiljer man på kollektiva och personliga skyddsanordningar. Bland de kollektiva finns fallskyddsräcken, ställningar, arbetsplattformar, skyddstäckning och skyddsnät.

Den personliga fallskyddsutrustningen bör bara användas i undantagsfall. Det kan vara när det inte går att använda kollektiva fallskydd eller när det skulle ta längre tid att få dessa anordningar på plats än vad det tar att utföra det aktuella arbetet.

När personlig fallskyddsutrustning används är det viktigt att den är anpassad till det aktuella arbetet. Man bör om möjligt undvika arbete från stege. Detta arbetssätt bör endast användas vid enstaka arbetsmoment och när det inte finns några bättre alternativ tillgängliga.