ADR Grundkurs Farligt Gods

ADR Grundkurs farligt gods utgör en obligatorisk bas för all utbildning i transport av farligt gods och kompletteras med de specialkurser som chauffören kan ha behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandsläckning och åtgärder vid olycka eller tillbud är delar av kursen.

Mer info

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande farligt gods utbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Efter genomförd kurs ska du ha kännedom om hur du ska arbeta för att förebygga och minimera risken för olyckor. Du ska också kunna vidta åtgärder i händelse av en olycka för att minimera skador på människor, miljö samt egendom.

Målgrupp
Förare som i sitt arbete ska transportera farligt gods.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Prov genomförs enligt MBS riktlinjer. Efter avslutad och godkänd utbildning erhålles ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i fem år och utfärdas av MSB efter godkänt prov hos Trafikverket. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov hos Trafikverket med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Kurslängd
3 dagar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se