Välj en sida

Arbete på väg, nivå 3B

Arbete på väg, nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar som vakt eller med trafikdirigering vid vägarbete.

Utbildningen innehåller följande ämnen:

  • Fördjupning om vägarbeten som regleras.
  • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda.
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
  • Arbetsmiljöplan.
  • Objektanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik.
  • Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
  • Trafikverkets styrande dokument, handledning och foldrar.
  • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler.
  • Arbetsmetoder.

Kursmål
Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskaper i bland annat vilka vägarbeten som regleras, vilka skyddsanordningar som är tillåtna att använda, hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs, hur tillfälliga signaler ska skötas och handhas samt vad som gäller utifrån Arbetsmiljölagens föreskrifter.

Målgrupp
Arbete på väg, nivå 3B vänder sig till personer som arbetar med vakt eller trafikdirigering vid vägarbete där Trafikverket är väghållare.

Förkunskaper
Kompetens enligt nivå 2, och körkort med behörighet lägst B. Den som har kompetens enligt nivå 3B får vara vakt, lots och ansvara för trafiksignaler.

Kursbevis och certifikat
Kompetens enligt nivå 3B ska, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare, medge behörighet för att vara vakt, lots och ansvara för trafiksignaler.

Kurslängd
8 timmar

2 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

7 + 11 =