Arbete på väg Steg 1.1 – Onlineutbildning

En online-utbildning i Arbete på väg steg 1.1 vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever. Dessutom ger utbildningen i Arbete på väg steg 1.1 värdefulla insikter om säkerhet vid vägarbeten som bidrar till att minska risker för alla inblandade.

Mer info

När du går en webbutbildning i Arbete på väg får du grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor i samband med arbete på väg. I webbutbildningen behandlas områden som:

  • Ansvarsområden
  • Olika roller
  • Skyldigheter
  • Väglagen
  • Kompetenskrav
  • Säkerhet vid vägarbeten
  • Personlig skyddsutrustning
  • Stoppsträcka för fordon

Utbildningsinnehåll

Nivå

Nivå 1: Avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare.

Arbete på väg steg 1.1 slutprov

Distansutbildningen i Arbete på väg avslutas med ett slutprov direkt på webben som vid godkänt resultat ger dig ett certifikat på genomförd utbildning.

Köp din onlinekurs här

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se