Välj en sida

BAM-utbildning – för en bättre arbetsmiljö

Är du chef och vill förbättra dina medarbetares arbetsmiljö? Då kan du och dina kollegor gå en BAM-utbildning. BAM är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

En god arbetsmiljö är grundläggande för att alla ska trivas på en arbetsplats. BAM är en utbildning för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. BAM (Bättre ArbetsMiljö) är en utbildning där du lär dig effektiva metoder att arbeta med arbetsmiljöförbättringar i din organisation. Du får dessutom en grundläggande kunskap om lagar och regler på området och du lär dig att hantera psykiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Det handlar mycket om att tolka situationer, ställa relevanta frågor, kommunicera och kunna söka den information som behövs. 

Kursmål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:

  • Samarbeta i arbetsmiljöfrågor
  • Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser
  • Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra som behöver veta hur arbetsmiljö ska hanteras.

Kurslängd
3 dagar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

Förbättra dina kunskaper om lagar och regler

En BAM-utbildning ger dig kunskaper om lagar och regler och större förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad och väl genomtänkt arbetsmiljöpolicy minskar dessutom risken för olyckor och du slipper dyra böter och sanktionsavgifter.

BAM-utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra som behöver kunskaper om hur dessa frågor ska hanteras. BAM är ett koncept som tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

En grundläggande arbetsmiljöutbildning

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som riktar sig till chefer, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare samt andra som behöver kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Syftet med utbildningen är att skapa en bra samverkan på arbetsplatsen genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoder som gör det enklare att arbeta med arbetsmiljö till vardags.

Bred utveckling inom arbetsmiljöfrågor

Efter utbildningen ska du ha utvecklat dina kunskaper på dessa områden:

  • Du ska kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
  • Du ska kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljön.
  • Du ska förstå hur en bra arbetsmiljö kan bidra till verksamheten.
  • Du ska veta var du hittar den information som du behöver för ett dagligt arbetsmiljöarbete.

Både teori och praktik

Utbildningen är varierad och du får varva lärarledda kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika situationer i arbetslivet som relaterar till arbetsmiljöfrågor. Under BAM-utbildningen kommer du att lära dig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Att arbeta för att förbättra arbetsmiljö gör att dina medarbetare trivs på jobbet, blir sjukskrivna mindre sällan, drabbas av färre skaderisker och arbetar effektivare. Detta leder i sin tur till en bättre lönsamhet. BAM-utbildning kan göra att chefer och skyddsombud kan samarbeta mot samma mål och ta företaget i rätt riktning!

8 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

12 + 13 =