Brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om brandskydd och brandsäkerhet. I utbildningen går vi igenom vad som utgör det byggnadstekniska brandskyddet i olika verksamheter, hur du bör agera vid bränders uppkomst samt information om hur du kan upptäcka och förebygga dem.

Mer info

Grundläggande brandskyddsutbildning – Innehåll

Med en grundläggande brandskyddsutbildning kan medarbetarna effektivt förebygga brandrisker och agera korrekt i händelse av brand, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Våra instruktörer är utbildade och godkända i grundläggande brandskydd genom svenska Brandskyddsföreningen.

I kursen går vi igenom:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Agerande vid brand
 • Brandskyddsorginisation
 • Rapportering av brister i brandskyddet
 • Identifiera och förebygg brandrisker
 • Bränders utveckling
 • Brandceller
 • Släckutrustning och brandsläckning
 • Utrymning
 • Återsamlingsplats och skadeplats
 • Praktiska släckmoment och experiment

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Efter genomförd utbildning i brandskydd ska deltagaren ha kunskaper i det byggnadstekniska brandskyddet i olika verksamheter, hur man bör agera vid bränders uppkomst samt hur man kan upptäcka och förebygga risker.

Målgrupp
Företag, organisationer och privatpersoner som behöver grundläggande kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Efter genomförd utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

Kurslängd
4 timmar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se