Elsäkerhetsanvisningar-19 Fackkunning - Repetition Onlineutbildning

Deltagare som ska utföra elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar ska ha tillräckliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Övriga deltagare ska vara orienterade inom arbetsuppgifterna på en generell nivå.

OBS! Är det första gången du skall genomföra utbildningen: Elsäkerhetsanvisningar-E1.1 Elsäkerhetsanvisningar Elektriskt arbete behöver denna genomföras fysiskt. 

Mer info

Mål med utbildningen: Att deltagaren ska kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna Elsäkerhetsanvisningar Grund och Elsäkert Arbete i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov.

Utbildningsinnehåll

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa Elsäkert Arbete-funktioner
  • Förstå och kunna tillämpa riskhantering
  • Förstå och kunna tillämpa säker kommunikation
  • Förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna
  • Förstå arbetsmetoderna, Arbete nära spänning, Arbete utan spänning och Arbete med spänning och deras begränsningar.
  • förstå vad ett icke-elektriskt arbete är
  • förstå vad som gäller för blankett Elsäkert Arbete Överenskommelse om tillträde.

Köp din onlinekurs här

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se