Elsäkert Arbete Onlineutbildning

Enligt arbetsmiljölagens föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Mer info

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med Elsäkert Arbete är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

I kursen Elsäkert Arbete Instruerad behandlas bland annat:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Arbete

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Efter genomgången kurs ska du förstå hur arbetet och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Målgrupp
Elsäkert Arbete vänder sig till dig som endast ska in och göra enklare åtgärder i en elanläggning utan att arbeta direkt på eller i farlig närhet av spänningsförande anläggningsdelar. Det kan vara allt från lokalvård, målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata m.m. En del uppdragsgivare kräver dock att du har gått Elsäkert Arbete-19 Fackkunnig.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Efter godkänt teoretiskt prov erhålls ett certifikat av läraren. Det rekommenderas att kursen bör repeteras vart tredje (3) år.

Kurslängd
8 timmar

Köp din onlinekurs här

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se