ESA-RÖJ

Denna säkerhetsutbildning ger dig kunskaper för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar. De branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna tillämpas.

Mer info

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-Röj:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagaren kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar.

Målgrupp
Kursen är till för dig som arbetar med underhållsröjning, är tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar.  

Förkunskaper
Utbildningen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör.

Kurslängd
8 timmar

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se