Välj en sida

ESA RÖJ

Denna säkerhetsutbildning ger dig kunskaper för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar. De branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna tillämpas. 

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-Röj:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagaren kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar.

Målgrupp
Kursen är till för dig som arbetar med underhållsröjning, är tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar.  

Förkunskaper
Utbildningen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör.

Kurslängd
8 timmar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

12 + 14 =