Brandskyddsutbildning Online

Grundläggande Brandskydd vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet. I utbildningen går vi igenom vad som utgör det byggnadstekniska brandskyddet i olika verksamheter, hur du bör agera vid bränders uppkomst samt information om hur du kan upptäcka brandrisker och hur du kan förebygga dem.

Mer info

Våra instruktörer är utbildade och godkända i grundläggande brandskydd genom svenska Brandskyddsföreningen.

I kursen går vi igenom:

 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Agerande vid brand
 • Brandskyddsorganisation
 • Rapportering av brister i brandskyddet
 • Identifiera och förebygg brandrisker
 • Bränders utveckling
 • Brandceller
 • Släckutrustning och brandsläckning
 • Utrymning
 • Återsamlingsplats och skadeplats
 • Praktiska släckmoment och experiment

Utbildningsinnehåll

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper i det byggnadstekniska brandskyddet i olika verksamheter, hur man bör agera vid bränders uppkomst samt hur man kan upptäcka och förebygga brandrisker.

Målgrupp för Grundläggande Brandskydd

Företag, organisationer och privatpersoner som behöver grundläggande utbildning och kunskaper om brand, brandskydd och brandsäkerhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat

Efter genomförd utbildning erhålls ett utbildningsintyg för Grundläggande Brandskydd

Köp din onlinekurs här

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se