Kemiska Arbetsmiljörisker Härdplastutbildning Onlineutbildning

Härdplastutbildning är till för dig som jobbar med allergiframkallande kemiska produkter. Under 2015 så omarbetades föreskriften, efter omarbetningen har man nu alltså valt att kalla härdplaster för allergiframkallande kemiska produkter. Den nya föreskriften AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker ersätter den tidigare föreskriften om härdplaster.

Mer info

I den nya AFS:en ställs högre krav på riskbedömningar och information/utbildning men även på hur använder skyddsutrustning och att läkarundersökning, medicinsk kontroll, genomförs. De som måste gå denna utbildning i kemiska arbetsmiljörisker är de som leder eller sysselsätts i arbete med så kallade härdplaster. Utbildningen måste finnas dokumenterad och skall repeteras var femte (5) år. Uppfylls inte kraven kan företagen få betala sanktionsavgifter om 10 000 kr per anställd som saknar utbildning i kemiska arbetsmiljörisker.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha kunskaper om följande:

  • Viktiga lagar samt regler som styr arbetet med kemikalier
  • De vanligaste kemiska arbetsmiljöriskerna
  • Exponeringsvägar i kontakt, samt behov av handskydd
  • Begreppet termisk nedbrytning
  • Riskbedömning samt dess syfte
  • Viktiga punkter i ett säkerhetsdatablad
  • Risker vid hantering av ämnet
  • Skyddsåtgärder som krävs för att utföra arbetet säkert
  • Begreppet CMR-ämnen samt H317 och H334
  • Den medicinska kontrollen

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Ge deltagaren kunskaper om lagar och regler som styr arbetet med kemikalier samt vilka de vanliga kemiska arbetsmiljöriskerna är. Deltagaren får också lära sig vilka skyddsåtgärder som krävs för att kunna utföra arbete med kemikalier säkert.

Målgrupp för utbildningen i Kemiska arbetsmiljörisker
Utbildningen vänder sig till dig som leder eller sysselsätts i arbete med, så kallade härdplaster, utbildningen måste finnas dokumenterad. Utbildningen gäller i fem (5) år tills den behöver förnyas. Uppfylls inte kraven kan företagen utdömas sanktionsavgifter.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg. Utbildningen gäller i fem (5) år tills den behöver förnyas.

Köp din onlinekurs här

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se