Välj en sida

ADR 1.3

Rea!

1,749.00 kr 1,116.00 kr exkl. moms

Utbildning för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). I utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. Denna del är en allmän del om farligt gods som tar upp lagar och regler, samt aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan. Även hantering vid paketering. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning. Är du osäker på vad just du eller ditt företag behöver så kontakta oss för råd.

Du som vill köpa kursen åt fler än en deltagare klickar på Gruppköp-knappen.

Målgrupp
ADR 1.3 utbildningen är en obligatorisk utbildning för dem som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Kan vara personal som arbetar med packning, märkning/etikettering, lagerpersonal, truckförare, , lastare/lossare och hantering av dokument. Den kan även föredras av arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods material.

Syfte
Syftet är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Kursdeltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.

Kursbevis och certifikat
Efter godkänt teoretiskt prov skriver kursdeltagaren ut ett certifikat. Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras med samma intervall.

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

TM Utbildning

12 + 6 =