Välj en sida

ADR 1.3 Utbildning Online

1,210.00 kr exkl. moms

ADR 1.3 Farligt Gods utbildning online

ADR 1.3 utbildningen online är för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). I ADR 1.3 utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. Denna del är en allmän del om farligt gods som tar upp lagar och regler, samt aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan. Även hantering vid paketering. Är du osäker på vad just du eller ditt företag behöver så kontakta oss för råd.

Du som vill köpa kursen åt en annan deltagare än dig själv eller fler än en deltagare klickar på Gruppköp-knappen.

Målgrupp för ADR 1.3

ADR 1.3 utbildningen är en obligatorisk utbildning för dem som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Kan vara personal som arbetar med packning, märkning/etikettering, lagerpersonal, truckförare, , lastare/lossare och hantering av dokument. Den kan även föredras av arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods material.

Syfte med ADR 1.3

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Kursdeltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.

Kursbevis och certifikat

Efter godkänt teoretiskt prov skriver kursdeltagaren ut ett certifikat. Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras med samma intervall.

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

TM Utbildning

10 + 6 =