Välj en sida

HÄRDPLAST

1,050.00 kr exkl. moms

Härdplastutbildning är till för dig som jobbar med allergiframkallande produkter. Under 2015 så omarbetades föreskriften. Efter omarbetningen har man nu valt att kalla härdplaster för allergi och astmaframkallande ämnen. Den nya föreskriften AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker ersätter den tidigare föreskriften om härdplaster.

I den nya AFS:en ställs högre krav på riskbedömningar och information/utbildning men även på hur använder skyddsutrustning och att läkarundersökning (medicinsk kontroll) genomförs. De som måste gå denna utbildning är de som leder eller sysselsätts i arbete med, så kallade härdplaster, utbildningen måste vara dokumenterad. Utbildningen gäller i 5 år tills det behöver förnyas. Uppfylls inte kraven kan företagen få sanktionsavgifter.

Du som vill köpa kursen åt fler än en deltagare klickar på Gruppköp-knappen.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha kunskaper om följande:

  • Viktiga lagar samt regler som styr arbetet med kemikalier
  • De vanligaste härdplasterna
  • Exponeringsvägar i kontakt, samt behov av handskydd
  • Begreppet termisk nedbrytning
  • Riskbedömning samt dess syfte
  • Viktiga punkter i ett säkerhetsdatablad
  • Risker vid hantering av ämnet
  • Skyddsåtgärder som krävs för att utföra arbetet säkert
  • Begreppet CMR-ämnen samt H317 och H33
  • Den medicinska kontrollen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller sysselsätts i arbete med, så kallade härdplaster, utbildningen måste vara dokumenterad. Utbildningen gäller i 5 år tills den behöver förnyas. Uppfylls inte kraven kan företagen få sanktionsavgifter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat

Efter genomförd utbildning erhålls kursintyg. Utbildningen gäller i 5 år tills den behöver förnyas.

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

TM Utbildning

14 + 2 =