Konflikthantering - Hot & Våld

Konflikthantering – Hot & våld syftar till att kunskap om rutiner och verktyg för att förebygga samt hantera hotfulla situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. De yrkesgrupper som statistiskt sätt blir utsatta för hot och våld är ensamarbetande och/eller hanterar pengar, mediciner, tobak.

Mer info

Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del (förmiddag teori och eftermiddag praktiska övningar) där vi bland annat går igenom följande:

  • Kroppsspråk och de signaler vi sänder ut
  • Bemötande
  • Rutiner
  • Dynamiskt samtal i arbetsgruppen
  • FRED – Flykt, Riskmedveten, Enighet, Distans
  • Konflikthantering – hot & våld


Innan utbildningstillfället gör vi ett besök hos er för att göra en riskbedömning av arbetsplatsen och på så sätt anpassa utbildningen utifrån detta.

“Utbildningen var både givande och inspirerande, jag känner mig tryggare i min yrkesutövning nu än tidigare”
– Cecilia

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om rutiner och verktyg för att förebygga samt hantera hotfulla situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till de arbetsgrupper som riskerar att bli utsatta för hot och våld i sitt dagliga arbete inom omsorgen eller privata sektorn.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Efter godkänd och avslutad utbildning erhålls kursintyg.

Kurslängd
8 timmar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se