Mobila arbetsplattformar - Utbildning

I vår Mobila arbetsplattformar-utbildning lär du dig handhavandet av mobila arbetsplattformar för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

En dokumenterad utbildning, styrkt med ett personligt certifikat, är ett krav för alla personer som är involverade i arbete med mobila arbetsplattformar. Utbildningen passar för dig som använder saxlift eller bomlift i arbetet.

Mer info

Utbildning i Mobila arbetsplattformar – Innehåll

Vår utbildning i Mobil arbetsplattform behandlar en omfattande lista av ämnen som är av avgörande betydelse för säkerheten och effektiviteten vid arbete på höga höjder. Genom att delta i denna kurs kommer du bland annat att få en grundlig förståelse för liftens uppbyggnad och hur man utför kontroll och besiktning av arbetsplattformen. Vi fokuserar också på säkerhetsaspekter, arbetarskydd och gällande lagar för att säkerställa att du är väl införstådd med alla säkerhetskrav.

Kursen behandlar följande ämnen:

  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt/handhavande
  • Säkerhet
  • Arbetarskydd och Lagar
  • Körning/förflyttning och transport

Utbildningsinnehåll

Kursmål:
Efter genomförd utbildning ska deltagaren på ett effektivt och säkert sätt kunna använda och arbeta i en mobil arbetsplattform. Deltagaren ska även känna till de lagar och regler som gäller vid användning av mobila arbetsplattformar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat
Vår utbildning i Mobila arbetsplattformar ger behörighet till saxlift samt bomlift och ger full behörighet i kategorierna A1, A3, B1 och B3. Efter godkända prov får deltagaren utbildningsintyg, vilket gäller i 5 år. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Kurslängd
7 timmar

Övrig information
Lunch och fika ingår.
Ta med skyddsskor till utbildningen.

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se