Välj en sida

Motorsågskörkort klass A + B, Motorsågning och trädfällning

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt för nivå A och B. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå A och B, såsom trädfällning, kvistning och kapning.

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd).
  • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar).
  • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
  • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder (vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden).
  • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Kursmaterial ”Motorsågning” ingår.

Kursen avslutas med praktiska och teoretiska prov

Målgrupp
Alla, t.ex. byggarbetare, skogsägare och andra som vill kunna använda en motorsåg på ett säkert sätt vid exempelvis vedkapning, trädfällning samt liknande arbetsuppgifter.

Förkunskaper
Klass A+B har inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år.

Kursbevis och certifikat
Efter godkänd och avslutad utbildning sker registrering- och certifieringen till Säker Skog.

Kurslängd
3 dagar

Övrig information

Medtag egen fika/lunch.

Medtag egen utrustning så som Skyddsklassade byxor, stövlar/kängor, varsel jacka och handskar, motorsåg.

Frågor om utrustningen så kan ni kontakta oss.

8 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

14 + 10 =