Välj en sida

RÖJSÅG

Röjsågsutbildningar för dig som behöver röjsågskörkort vilket ger dig behörighet att utföra skogsröjning och slyröjning. Röjsågsutbildningarna kombinerar teori och praktik och följer de krav som ställs av Säker Skog.

LÄRARLEDDA KURSER

Röjsågsutbildning A

För dig som behöver nytt eller förnya ditt motorsågskörkort.

Röjsågsutbildning B

För dig som behöver nytt eller förnya ditt motorsågskörkort.

Röjsågsutbildning A + B

För dig som behöver nytt eller förnya ditt motorsågskörkort.