Välj en sida

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. I utbildningen går vi bland annat igenom

 • systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • undersöka, riskbedöma, årgärda och kontrollera verksamheten
 • uppgiftsfördelning och kunskaper
 • nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
 • rutiner, instruktioner och dokumnetation
 • handlingsplan för den egna verksamheten.

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagarna:

 • ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
 • veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
 • kunna använda Regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
 • veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet
 • ha kunskaper och konkreta metoder, modeller och verktyg för att komma igång med verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete
 • veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • förstå värdet, effekten och vinsten av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete

Målgrupp
Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Förkunskaper
Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete i din verksamhet.

Kursbevis och certifikat
Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett personligt kursbevis.

Kurslängd
2 dagar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

0 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

INTRESSEANMÄLAN

Hittar du inte något datum som passar, vill ha mer information eller vill ha hjälp att boka, fyll då i nedanstående formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

11 + 1 =