Välj en sida

Arbete på väg-utbildning – för ökad säkerhet

Vägarbeten ställer höga krav på säkerheten. Att arbeta mitt i biltrafiken kan vara mycket farligt om säkerheten inte sköts korrekt. Därför måste alla som arbetar inom vägområdet ha allmän grundkompetens inom arbete på väg (APV). Detta gäller även alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter.

Gå en arbete på väg-kurs hos oss så kommer du att få en tryggare arbetssituation ute i trafiken!

LÄRARLEDDA KURSER

ARBETE PÅ VÄG GRUNDKOMPETENS STEG 1.1-1.3

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever.

ARBETE PÅ VÄG, NIVÅ 3A

Arbete på Väg 3A för dig med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats som ska utföra utmärkning med trafikanordning och skyddsanordning.

ARBETE PÅ VÄG, NIVÅ 3B

Arbete på väg, nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar som vakt eller med trafikdirigering vid vägarbete.

Många olyckor längs vägarna varje år

Varje år inträffar många olyckor vid vägarbeten. Vinterunderhåll, beläggnings- och dikningsåtgärder, slåtter och så vidare. Olyckorna sker ofta på dagtid, på bra väglag, när trafiken är som intensivast på högtrafikerade vägar. En kurs i arbete på väg är ett viktigt steg i säkerhetsarbetet runt vägarbeten.

Många yrkesgrupper utför uppgifter som kräver kunskaper inom APV.

 • Personer som utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete eller arbetar med trafikanordningar.
 • Personer som utför servicearbeten i eller på anläggningar.
 • Medhjälpare vid montage av skyddsanordningar och räcken längs vägar.

En kvalitetssäkrad arbete på väg-kurs

Hos oss finner du kvalitetssäkrad APV-utbildning. Ett flertal olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både när det handlar om säkerhet och krav på att de ska bli snabbt utförda. Kan inte säkerheten och det snabba utförandet kombineras så ska säkerheten alltid gå i första hand. Det gäller både personalen på vägarbetet och trafikanterna på vägen.

Vår arbete på väg-kurs vänder sig till alla yrkesutövare som jobbar inom vägområdet. Grundkompetensen inom APV består av tre huvudinriktningar:

 • Allmän grundkompetens.
 • Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon.
 • Grundkompetens för att få utföra vägarbete.

Första steget – grundkompetens

Beroende på vilken typ av arbete det handlar om ska vägarbetaren ha minst allmän grundkompetens. Ofta krävs tre inriktningar av APV-utbildning, helt beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.

Första steget inom APV är allmän grundkompetens som alltså är obligatorisk för all personal som arbetar inom vägområdet eller utför arbeten som påverkar eller påverkas av trafikanter ute på vägarna.

Den allmänna kompetensen berör följande ämnesområden:

 • Kunskap om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
 • Kunskap om hur man skapar en säker och trygg arbetsplats vid eller på vägen – utformning av vägarbetsplatsen.
 • Att förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av säkerheten och framkomlighet.
 • Kunskaper om vilken personlig utrustning som behövs.
 • Trafikanters beteende.
 • Hastigheter och påverkan av krockar.
 • Information om AML och riskanalys.
 • Trafikverkets roll som beställare inom vägarbete.
 • Arbetsgivarens roll och ansvar samt organisation på arbetsplatsen.
 • Kunskaper om olika väglag, vägmärkesförordning och trafikförordning.

Arbete på väg – steg 1.2

Här ingår kompetenskrav för vissa förare av service-, arbets- och vägunderhållsfordon. Denna kurs ger behörighet att utrusta och märka upp sitt eget fordon. Personal med denna kompetens får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete.

Arbete på väg – steg 1.3

Grundkompetens för att utföra vägarbete, inklusive anläggningsarbeten, projekterings- och servicearbeten som att montera vägmärken, utföra renhållning med mera.

Arbete på väg – Steg 2.2

Här ingår kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering.

Vill du att du och dina medarbetare ska kunna arbeta tryggt trafiken? Anmäl dig till en APV-utbildning så får du de rätta kunskaperna och certifikaten för dessa vägarbeten.