Välj en sida

ARBETE PÅ VÄG

För dig som ska utföra vägarbete.

LÄRARLEDDA KURSER

ARBETE PÅ VÄG GRUNDKOMPETENS STEG 1.1-1.3

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever.

ARBETE PÅ VÄG, NIVÅ 3A

Arbete på Väg 3A för dig med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats som ska utföra utmärkning med trafikanordning och skyddsanordning.

ARBETE PÅ VÄG, NIVÅ 3B

Arbete på väg, nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar som vakt eller med trafikdirigering vid vägarbete.