Välj en sida

FARLIGT GODS – DISTANS

Utbildningarna vänder sig till dig som transporterar farligt gods på väg/järnväg.

LÄRARLEDDA KURSER PÅ DISTANS

ADR GRUNDKURS - DISTANS

ADR Tank repetition vänder sig till dig som transporterar farligt gods med hjälp av ett fordon med tank och som tidigare har genomgått ADR Tankutbildning och är i behov av att förnya ditt ADR-intyg. I utbildningen ges en repetition av de delar som behandlas i ADR Tankutbildningen.

Utbildningen är lärarledd på distans, men du måste delta vid praktiska moment på plats hos oss i Oskarshamn.

tank

ADR TANKUTBILDNING - DISTANS

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Utbildningen är lärarledd på distans, men du måste delta vid praktiska moment på plats hos oss i Oskarshamn.